Krok 2 Jak rozmawiać “wirtualnie”, aby bezpiecznie poznawać “realnie”?

...czyli czego powinnaś/powinieneś dowiedzieć się podczas etapu wirtualnego?

 1. W jaki sposób prowadzić korespondencję, aby lepiej poznać drugą osobę oraz doprecyzować wzajemne oczekiwania?
 2. Dlaczego warto archiwizować prowadzoną korespondencję i jak wpływa to na Twoje bezpieczeństwo?
 3. Stawianie granic – czy uległa/uległy może to w robić?
 4. O jakie poglądy i doświadczenia w kontekście bezpieczeństwa warto zapytać – lepiej przed niż po sesji (precyzja komunikacji odnośnie do oczekiwań i zasad bezpieczeństwa)?
 5. Dlaczego warto zapytać o zdrowie potencjalnego partnera i poprosić o stosowne dokumenty?
 6. Manipulacja – jak ją rozpoznać i jak się przed nią bronić?I. W jaki sposób prowadzić korespondencję, aby lepiej poznać drugą osobę oraz doprecyzować wzajemne oczekiwania?Zanim spotkasz się twarzą w twarz z nowo poznaną osobą i obydwoje przystąpicie do realizacji wspólnych fantazji, w praktyce czeka Cię korespondencja elektroniczna (e-mail lub komunikator). Jest ona dobrym i rekomendowanym wstępem do dalszej znajomości.

1. Podstawowe cechy korespondencji elektronicznej (zarówno pozytywne, jak i negatywne):

1.1. Jest anonimowa lub ułatwia anonimowość.
1.2. Osobom nieśmiałym pozwala się bardziej otworzyć.
1.3. Ułatwia przełamywanie pierwszych barier.
1.4. Ułatwia prowadzenie bardziej otwartych rozmów.
1.5. Dzięki niej macie możliwość poznać się dokładnie.;
1.6. Pozwala ustalić wstępne założenia, określić swoje oczekiwania i granice.
1.7. Zostawia zapis, do którego można w przyszłości wrócić.
1.8. Wycina i pozbawia nas informacji niewerbalnych (często nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile informacji można uzyskać z tonu głosu, mimiki twarzy, gestów).
1.9. Może być mało precyzyjna i lakoniczna.
1.10. Pozwala na długie ukrywanie tożsamości osoby.

2. Na co warto zwrócić uwagę na tym etapie, komunikując się z drugą stroną:

2.1. Mimo braku informacji niewerbalnych, warto czytać między wierszami – zwróć uwagę na sposób wysławiania się Twojego rozmówcy, budowę zdań, ich złożoność; zasób słownictwa może świadczyć o jego poziomie inteligencji, kultury osobistej oraz wykształcenia; zwracaj szczególną uwagę na to, co mówi.

2.2. Jeśli poznaliście się na forum, dobrze jest zweryfikować wypowiedzi publiczne z tymi, które otrzymujesz prywatnie – jeśli ich rozbieżność będzie znaczna, jest to sygnał, że osoba, z którą rozmawiasz, może okazać się niewiarygodna; wiele informacji może dostarczyć Ci rozmowa o Waszych zainteresowaniach, doświadczeniach, nie tylko klimatycznych.

3. Użyteczne założenia podczas kontaktów:

3.1. Podstawą każdej rozmowy powinna być kontrolowana i stopniowana otwartość.

3.2. Staraj się wyrażać jasno i precyzyjnie, zwłaszcza mówiąc o swoich oczekiwaniach.

3.3. Śmiało dąż do określenia oczekiwań, spraw kluczowych i decydujących zarówno o przyszłym spotkaniu i sesji, jak również o Twoim bezpieczeństwie.

3.4. Powinnaś/powinieneś uważnie słuchać oczekiwań oraz warunków, jakie wyraża i określa druga strona.

3.5. ZAWSZE dopytuj się, jeśli masz wątpliwości – na tym etapie lepiej zapytać, niż domyślać się – nie przejmuj się tym, że ktoś może zarzucać Ci brak zrozumienia.

3.6. JASNO I WYRAŹNIE przedstaw granice, których nie chcesz przekroczyć, przynajmniej na pierwszej sesji.

3.7. Zwróć uwagę, czy strona dominująca wykazuje, a jeśli tak, to w jaki sposób, zainteresowanie granicami, których osoba uległa przekraczać nie chce.

3.8. Jasne i klarowne określenie granic Twoich możliwości skutkuje tym, że odpowiedzialna osoba dominująca nie przekroczy ich świadomie. Warto usłyszeć od osoby dominującej, jak rozumie przedstawione przez Ciebie granice – to może być dowodem tego, że osoba dominująca jest świadoma ograniczeń i różnorodności w podejściu do klimatu, a przede wszystkim, że zależy jej na bezpieczeństwie osoby uległej.

3.9. Pamiętaj, że każdy ma odmienny próg odporności na ból oraz innego rodzaju doznania cielesne, poniżanie psychiczne oraz pozostałe rodzaje aktywności BDSM. W przypadku osób początkujących w klimacie też warto zwrócić na to uwagę – dlatego tak ważne jest jasne i precyzyjne określenie własnych granic i tolerancji oraz kilkakrotne powtórzenie i utrwalenie wcześniejszych ustaleń (np. poprzez ich krótkie podsumowanie w mailu, spisanie dla siebie, podzielenie się tym z potencjalnym partnerem).

3.10. Rekomenduje się na tym etapie ustalenie wspólnego stanowiska odnośnie do zdjęć oraz kręcenia filmów podczas sesji – zapobiegnie to niemiłym sytuacjom podczas sesji lub nieprzemyślanemu wyrażeniu zgody w wyniku zaskoczenia sytuacją.

3.11. Im dokładniej wszystko omówicie na płaszczyźnie wirtualnej, tym szybszy i lepszy będzie kontakt realny.

II. Dlaczego warto archiwizować prowadzoną korespondencję i jak wpływa to na Twoje bezpieczeństwo?


W czasie kontaktów elektronicznych rekomenduje się archiwizowanie wszelkiej korespondencji.

1. Warto:


1.1. Przechowywać wszelką korespondencję (maile, rozmowy z komunikatorów, wiadomości tekstowe z telefonów – SMS) przez dłuższy okres czasu (nie tylko do zakończenia znajomości, ale tak długo, jak uznasz to za stosowne).

1.2. Wiadomości z programów pocztowych lub komunikatorów możesz przechowywać w różny sposób (np. spakować winrarem lub zipem i umieścić w wirtualnej przestrzeni dyskowej [chmura]) – rozwiązanie to ma tę zaletę, że nie zajmuje przestrzeni dyskowej komputera, a dodatkowo dane są niedostępne dla niepowołanych osób.

1.3. Zarchiwizować rozmowy, podczas których ustalane były Twoje predyspozycje, oczekiwania, granice, miejsca i daty planowanych spotkań – w przypadku, gdy osoba, z którą się umawiasz, złamie wcześniejsze ustalenia, dysponujesz materiałem dowodowym:
a) na najbardziej podstawowym poziomie umożliwi Ci to pokazanie tej osobie, że złamała swoje wcześniejsze ustalenia;

b) w przypadku poważniejszych skutków sesji, przede wszystkim fizycznych - uszkodzenia ciała, może to stanowić istotny materiał dowodowy, który przyda się, jeżeli zdecydujesz się np. wystąpić na drogę sądową przeciwko tej osobie.

III. Stawianie granic – czy uległa/uległy może to w robić?


1. Pamiętaj – osoba dominująca nie jest ważniejsza od osoby uległej!


Zarówno osoba dominująca, jak i uległa są tak samo ważne, tak samo ważne są pragnienia, fantazje i ograniczenia tych osób i tak samo ważne jest wspólne realizowanie ich fantazji. Jedyną różnicą są role, jakie te osoby pełnią. Z ról tych wynikają prawa i obowiązki.

2. Jako osoba uległa masz prawo określać i stawiać granice.

Im jaśniej je postawisz i określisz swoje preferencje, tym bezpieczniejsze będą Twoje sesje. Wiele osób dominujących oczekuje 100-procentowego posłuszeństwa. Mają do tego prawo, ale we wcześniej wytyczonych i zaakceptowanych przez obie strony granicach. Uległość nie pozbawia Cię praw. Uległość daje Ci zawsze prawo do osobistego bezpieczeństwa. BDSM to jest rodzaj aktywności, a nie forma oceny – kim i jaka/jaki jesteś.

3. Twoje własne bezpieczeństwo jako osoby uległej, zwłaszcza podczas spotkania z osobą Ci nieznaną, powinno być dla Ciebie (dla Was) priorytetem.

Jeśli osoba dominująca lekceważy Twoje sugestie na temat granic lub w jakikolwiek inny sposób, już na płaszczyźnie wirtualnej, narzuca Ci swoje zdanie, powinnaś/powinieneś się zastanowić nad kontynuacją takiej znajomości. Lepiej zrezygnować z niejasnego układu, niż narażać się na uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo spoczywają w Twoich dłoniach. Powinnaś/powinieneś powierzyć je osobie godnej zaufania.

4. Jako osoba uległa masz prawo do standardowych, stosowanych i powszechnie uznawanych w społecznościach BDSM na całym świecie procedur bezpieczeństwa:


 • hasła bezpieczeństwa,
 • telefonu do przyjaciela,
 • wglądu do badań lekarskich na nosicielstwo chorób wenerycznych i HIV,
 • wyznaczenia nieprzekraczalnych granic,
 • szanowania Cię jako człowieka – ‘last but not least’ .

5. Pamiętaj: PRZEDE WSZYSTKIM i ZAWSZE jesteś CZŁOWIEKIEM,

dopiero potem uległą/uległym – Dominującym/Dominującą. Uległość/Dominacja to po prostu jedna z form ekspresji siebie poprzez taką, a nie inną postawę. Nie pozbawia Cię ona praw należnych każdemu człowiekowi. Jakiekolwiek próby zasugerowania, odwrócenia tej kolejności mogą sugerować złe intencje takiej osoby, wskazywać na zaburzenia lub być elementem zachowań patologicznych lub kryminalnych.IV. O jakie poglądy i doświadczenia w kontekście bezpieczeństwa warto zapytać – lepiej przed niż po sesji (precyzja komunikacji odnośnie do oczekiwań i zasad bezpieczeństwa)?


Przed spotkaniem warto dowiedzieć się jak najwięcej o osobie, z którą chcesz się spotkać. Wiele praktyk klimatycznych wymaga przynajmniej podstawowego zaufania, np. bondage, kneblowanie. Warto dowiedzieć się, jakie doświadczenia i podejście do tych spraw ma osoba dominująca.

1. Powinnaś/powinieneś zapytać o:

1.1. Hasło/słowo/przedmiot bezpieczeństwa – czy używa.

1.2. Jeśli stosuje hasło/słowo/przedmiot bezpieczeństwa, to jak to robi – jego zastosowanie i respektowanie:

a) odradza się sesję z osobą, która informuje, że nie respektuje lub nie toleruje hasła/słowa/przedmiotu bezpieczeństwa;

b) nie ma znaczenia, jakiego rodzaju argumentacji będzie ta osoba używała, podważając potrzebę stosowania hasła/słowa/przedmiotu bezpieczeństwa (np. od wyśmiania, poprzez ignorowanie, aż po pozornie pozytywne stwierdzenie, że zawsze do tej pory ustalała, chociaż nigdy nie zaszła konieczność użycia, a w związku z tym, na podstawie swojego doświadczenia, zrezygnowała z ich stosowania).
1.3. Zapatrywania osoby dominuącej odnośnie do odmówienia pewnych praktyk lub przerwania np. właśnie stosowanych – wiąże się to nierozerwalnie z tym, co rekomendowane było wcześniej, czyli z jasnym i klarownym wyznaczeniem i potwierdzeniem granic, do których jesteś w stanie się posunąć.
1.4. Kwestie związane z unikaniem spożywania alkoholu i stosowaniem innych używek przez osobę dominującą:
a) zdecydowanie odradza się jakiekolwiek spożywanie napojów wyskokowych oraz innych substancji pobudzających zarówno przez osobę dominującą, jak i uległą

b) jeśli takie ustalenia zostaną zawarte we wcześniejszych rozmowach, a okaże się, że osoba dominująca będzie pod wpływem alkoholu lub jej stan będzie sugerował użycie innych używek (narkotyki, leki), sugerujemy odwołanie lub niezwłoczne przerwanie spotkania lub sesji – znane są przypadki wypadków, jakie miały miejsce podczas sesji, które kończyły się tragicznie dla jednej ze stron, gdy osoba była pod wpływem alkoholu;

c) wiele osób wskazuje na fakt, że lampka wina nikomu nie zaszkodziła, jednak warto zwrócić uwagę, że bardzo często takie wypowiedzi padają z ust osób będących w stałych, wieloletnich związkach – stanowią odzwierciedlenie ich zaufania do siebie i odpowiedzialności za partnera.

Kwestie, o których wspomniano wyżej, są ważne dla obu stron, jednak mogą one być dla niektórych drażliwe. To, w jaki sposób Twój rozmówca reaguje na pewne zagadnienia, może zasugerować Ci, że coś jest nie w porządku i że może to stanowić zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.


V. Dlaczego warto zapytać o zdrowie potencjalnego partnera i poprosić o stosowne dokumenty?


Dobrze jest zapytać o zdrowie oraz aktualne badania na nosicielstwo różnych chorób. W chwili obecnej zrobienie takich badań nie przysparza większych trudności, można je wykonać zupełnie anonimowo i bezpłatnie. W dziale Materiały dodatkowe znajdziesz opis najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową oraz ośrodki, w których można zrobić test na ich nosicielstwo.

Czym można się zarazić:
 • choroby weneryczne [lista] w tym wirus HIV /powoduje AIDS/,
 • żółtaczka typu C,
 • grzybice,
 • choroby pasożytnicze.

Pamiętaj – nie trzeba odbywać stosunku płciowego, aby zarazić się niektórymi chorobami!

Wystarczy seks oralny, otarcia i rany na skórze. Niejednokrotnie podczas sesji używane są gadżety, które mogły być stosowane na innych osobach uległych. Istnieje ryzyko, że poprzednia osoba była nosicielem. Co prawda ryzyko zarażenia tą drogą jest małe, niemniej jednak istnieje. W takiej sytuacji osoba dominująca może nie być świadoma zagrożenia, na jakie Cię naraża. Dlatego też w interesie obu stron, dominującej i uległej, jest posiadanie informacji o stanie zdrowa potencjalnego partnera. Warto też rozważyć posiadanie klimatycznych gadżetów tylko dla siebie.

Chwila przyjemności z nieznajomym, którego „zapomnisz” spytać o zdrowie, może owocować przykrymi konsekwencjami.