Krok 3 Czas na "realne" spotkanie towarzyskie

...czyli jak przejść z płaszczyzny wirtualnej do realnej, maksymalizując satysfakcję i minimalizując ryzyko nieprzyjemnych sytuacji.

  1. Jak określić i potwierdzić przed spotkaniem wzajemne oczekiwania oraz granice [SSC]?,
  2. Jak zaplanować bezpieczne pierwsze spotkanie zapoznawcze (miejsce, czas itd.)?
  3. Jak znaleźć osobę czuwającą nad Twoim bezpieczeństwem w czasie spotkania (telefon do przyjaciela)?
  4. Jak zostawić informację o spotkaniu, również w przypadku, gdy nikt w Twoim otoczeniu nie wie o Twoich preferencjach?
  5. O czym jeszcze mówić lub nie mówić odnośnie do bezpieczeństwa, i nie tylko, podczas spotkania zapoznawczego? I. Jak określić i potwierdzić przed spotkaniem wzajemne oczekiwania oraz granice [SSC]?


1. W trakcie wymiany informacji drogą wirtualną pozbawiona/pozbawiony jesteś komunikacji niewerbalnej,

...która pozwala poznać drugiego człowieka w inny sposób, niż używając słów. Dlatego rekomendowane jest spotkanie przy kawie przed przystąpieniem do realizacji wspólnych planów klimatycznych i doprecyzowanie tego, o czym rozmawialiście wirtualnie.

2. Na tym etapie REKOMENDOWANE jest ostateczne ustalenie wzajemnych oczekiwań i granic,

...odnośnie do wspólnego praktykowania BDSM (sesja). Ustalenie odbywa się poprzez wyraźne i jednoznaczne wypowiedzenie lub potwierdzenie wcześniej deklarowanych i określonych oczekiwań oraz poinformowanie o własnych granicach. Pamiętaj, że jednym z kluczowych działań pozwalających na bezpieczne poznawanie się jest precyzyjne wyrażanie własnych oczekiwań i tego, co ma być na pierwszej sesji. Na etapie wirtualnym ustalamy to, korzystając z maili, rozmów poprzez komunikatory, SMS. Zapis (archiwizacja) tych rozmów pozwoli na potwierdzenie, że w przypadku rozbieżności dobrze zapamiętałaś/zapamiętałeś lub wyraziłaś/wyraziłeś swoje oczekiwania i określiłaś/określiłeś granice. 

3. Pamiętaj:

3.1. Jeśli nie masz za sobą żadnego doświadczenia w BDSM (ogólnie lub w wybranej aktywności), koniecznie powinnaś/powinieneś o tym powiedzieć – to nic wstydliwego, a pozwoli dominującemu na wprowadzanie na początku łagodniejszych praktyk.

3.2. Każdy jest inny i inaczej reaguje (np. na ból, ocenę, werbalne komunikaty, natężenie głosu itd.). 

3.3. Kluczowe na początku jest to, aby poznać siebie podczas “realnego”, lecz wyłącznie towarzyskiego spotkania. Następnie, gdy obie strony wciąż mają ochotę na ciąg dalszy znajomości, mogą spotkać się na sesji BDSM. Najpierw kawa, potem “pejcz” ;), nigdy odwrotnie.

3.4. Podczas “zapoznawczej” kawy wskazane jest przypomnieć sobie nawzajem to, co ustaliliśmy wspólnie w czasie wcześniejszych, wirtualnych rozmów.

3.5. Zawsze warto zapytać osobę, z którą planujesz się spotkać, o dotychczas stosowane przez nią zasady bezpieczeństwa (np. wyznaczanie i respektowanie granic osobistych, stosowanie hasła/słowa/przedmiotu bezpieczeństwa) – to dużo mówi na temat tego, jaką wagę dana osoba przywiązuje do tematu dbania o bezpieczeństwo podczas planowanej sesji.


4. Unikaj:


4.1. Przechwalania się swoimi możliwościami lub ich zawyżania/zaniżania (np. wytrzymałości na ból, chęcią spróbowania mocniejszych praktyk).

4.2. Sytuacji, kiedy dominujący będzie planował, zachęcał do zrobienia czegoś, na na co nie jesteś gotowa/gotowy.

4.3. Niedomówień i dwuznacznych wypowiedzi, które mogą zafałszować obraz Twoich oczekiwań lub preferencji.

II. Jak zaplanować bezpieczne pierwsze spotkanie zapoznawcze (miejsce, czas itd.)?


1. Pierwsze spotkanie zapoznawcze, tzw. spotkanie kawowe – towarzyskie,

najlepiej zaplanować w miejscu uczęszczanym, publicznym, np. galeria handlowa, popularna kawiarnia. 

2. Rekomendujemy poinformowanie znajomej Ci osoby, której ufasz, o planowanym spotkaniu. 

3. Jeśli nie masz komu zostawić informacji o planowanym spotkaniu,

napisz na kartce datę, godzinę, miejsce spotkania, włóż do koperty i pozostaw w domu w widocznym miejscu.

4. Przed wyjściem na spotkanie:

4.1. Poinformuj o tym przyjaciela/przyjaciółkę z forum bądź realną osobę, która zna Twoje preferencje odnośnie do BDSM. 

4.2. Jeśli nie masz osoby znającej Twoje preferencje odnośnie do BDSM, poinformuj inną osobę – mówiąc, że jest to “zwykła randka”.

4.3. Dla własnego bezpieczeństwa umów się z tą osobą na telefon w trakcie spotkania oraz po nim – rekomendujemy telefon, a nie SMS, tak aby ta osoba usłyszała Twój głos.

5. Nigdy nie zostawiaj kawy, drinka, innego napoju na stole, gdy wychodzisz, np. do toalety.

Unikniesz niebezpieczeństwa dodania tzw. pigułki gwałtu lub innego środka zmieniającego stan świadomości, aż do jej utraty.


III. Jak znaleźć osobę czuwającą nad Twoim bezpieczeństwem w czasie spotkania (telefon do przyjaciela)?


1. Najlepiej w tym celu umów się z zaufaną osobą

(przyjaciółką, przyjacielem, siostrą, bratem), znającą Twoje preferencje odnośnie do BDSM.

2. Jeśli nie masz w swoim bezpośrednim otoczeniu takiej osoby,

możesz poprosić o to osobę z forum, z którą dużo rozmawiasz, a jeśli nie znasz nikogo takiego – zwróć się do adminów lub liderów grup – pomogą Ci znaleźć taką osobę. 

3. Rekomendowane jest umówienie się na wykonanie do Ciebie przez tę osobę telefonu

zarówno podczas spotkania tzw. zapoznawczego, jak i po nim. Jeśli tego telefonu nie odbierzesz, będzie to dla tej osoby sygnał, że dzieje się coś złego i wskazanie do pospieszenia Ci z pomocą. 

4. Ustal hasło zagrożenia, które wypowiesz w sytuacji, kiedy dzieje się coś złego, ale nie możesz o tym powiedzieć wprost.

Banalnie brzmiące zdanie, które dla osób postronnych nic nie znaczy, może Ci uratować życie, np. “Dokumenty leżą na biurku”.

5. Gdy nie odbierzesz...

Dobrze, jeśli umawiając się na taki telefon, zaznaczysz, że jeśli nie odbierzesz za pierwszym razem, następne połączenie zostanie do Ciebie wykonane za 15 minut. Jeśli i tego telefonu nie odbierzesz, osoba zaufana powinna wiedzieć, kogo ma zawiadomić, bądź udać się na miejsce spotkania. Dlatego dobrze jest podać tej osobie dokładne miejsce spotkania.


IV. Jak zostawić informację o spotkaniu, również w przypadku, gdy nikt w Twoim otoczeniu nie wie o Twoich preferencjach?


1. Gdy nikt nie wie o Twoich preferencjach odnośnie do BDSM,

zawsze warto poinformować bliską osobę o takim spotkaniu jako o “normalnej randce”. Nadal można, a nawet należy, poprosić o kontrolny telefon. 

2. Dobrze jest też zapisać na kartce:

miejsce, czas spotkania, wszelkie znane nam informacje o osobie, z którą się spotykasz, włożyć kartkę do koperty i zostawić w domu w widocznym miejscu. Możesz też na kartce napisać jakiś namiar na osobę, z którą się spotykasz (np. nick z forum i miejsce, gdzie w necie ją poznałaś/poznałeś).

3. Alternatywą jest zostawienie w domu drugiego telefonu,

na który możesz wysłać SMS-em informację w trakcie spotkania – szczególnie, gdy dzieje się coś, czego nie planowałaś/planowałeś, potencjalnie niepokojącego. Na przykład – gdy wsiadasz z nowo poznaną osobą do jej samochodu, możesz dane auta (marka, kolor, numer rejestracyjny) przesłać na swój drugi numer telefonu, jeśli taki posiadasz (zobacz:rekomendowane w I.2 – 2.7), bądź wpisać taką informację w telefon, który masz przy sobie.


V. O czym jeszcze mówić lub nie mówić odnośnie do bezpieczeństwa, i nie tylko, podczas spotkania zapoznawczego? 


1. Unikaj opowiadania o swoim statusie materialnym, życiu zawodowym i rodzinnym.

Pozornie błahe informacje mogą zostać połączone i wykorzystane przeciwko Tobie.

2. Bądź sobą.

Kreowanie się na kogoś, kim nie jesteś, może prowadzić do niemiłych sytuacji, np. rozczarowania Twoją osobą.

3. Nie bój się śmiało i zdecydowanie określać, oczekiwać respektowania i egzekwować własne oczekiwania oraz granice.

Twoje bezpieczeństwo jest zawsze głównym priorytetem dla Ciebie oraz powinno być nim dla drugiej strony.

4. Spotkanie zapoznawcze to właściwy czas na rozmowę o zdrowiu..

 i pokazanie odpowiednich zaświadczeń (o ile wcześniej oboje wyraziliście taką chęć).