krok 4 Dzień sesji: przed i w trakcie...

...czyli o czym warto pamiętać, planując sesję.

 1. Miejsce na pierwszą sesję – jak sprawdzić, czy jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami?
 2. Weryfikacja tożsamości i stanu zdrowia przed sesją – czy i dlaczego warto?
 3. Sesja z nieznajomym – czyli ponadczasowe i uniwersalne zasady bezpieczeństwa.
 4. Jesteś osobą uległą – czy oznacza to, że “nie masz żadnych praw”?
 5. Dlaczego czasem lepiej przełożyć, odwołać lub przerwać spotkanie?
 6. Hasło/słowo/przedmiot bezpieczeństwa – jak zastosować w praktyce?
 7. Telefon do przyjaciela w trakcie sesji – przypomnienie zasad.

I. Miejsce na pierwszą sesję – jak sprawdzić, czy jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami?

Najlepszym miejscem na pierwszą sesję jest hotel, w którym zamelduje się osoba zapraszająca/dominująca.
 1. Jeśli nagle, z niewiadomych przyczyn osoba dominująca zawiadamia Cię o zmianie miejsca, masz prawo odmówić, zrezygnować bądź przełożyć spotkanie.
 2. Meldując się w hotelu, osoba zapraszająca/dominująca powinna okazać dokument tożsamości. W przypadku poważnego złamania ustaleń gwarantuje Ci to możliwość dochodzenia własnych praw.

  Ponieważ niektóre osoby szczególnie dbają o swoją prywatność i szanują ją, może się zdarzyć, że osoba zapraszająca/dominująca wybierze miejsce, w którym nie ma obowiązku meldunkowego. Korzystanie z tych miejsc jest wskazane/tolerowane ze względu na ochronę prywatności, jednak w takim przypadku osoba zapraszana/uległa może (ale nie musi) odmówić spotkania w takim miejscu ze względu na własne bezpieczeństwo.
 3. Dla własnego bezpieczeństwa osoba uległa może się także zameldować, bądź podać w recepcji swoje nazwisko i numer pokoju, do którego się udaje.
  Pamiętaj:
 • zawsze bezpieczniej jest spotkać się z nowo poznaną osobą w miejscu, gdzie będą dostępne dane tej osoby oraz gdzie nie można w łatwy sposób ograniczyć Twojej wolności lub narazić Cię na utratę zdrowia/życia.
 • Odległość wiąże się z ryzykiem, szczególnie w przypadku niektórych mocnych praktyk BDSM (bondage, spanking itd.)

II. Weryfikacja tożsamości i stanu zdrowia przed sesją – czy i dlaczego warto?

 1. Nie ma nic złego w tym, że chcesz poprosić osobę dominującą o dokument tożsamości ze zdjęciem.
  1. Powinniście to ustalić razem podczas rozmów poprzedzających sesję.
  2. Rekomendowanym rozwiązaniem jest meldowanie się osoby zapraszającej/dominującej w hotelu w Twojej obecności.
 2. Zdarza się, że dominujący z powodów osobistych (np. pozycja zawodowa, rodzina) odmawia pokazania Ci dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem. Musisz mieć świadomość, że godząc się na to, znacznie trudniej będzie Ci dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia cielesności.
 3. Możesz poprosić o zaświadczenie o stanie zdrowia, a także być przygotowaną/przygotowanym na to, że identycznego zaświadczenia może od Ciebie wymagać osoba dominująca.

III. Sesja z nieznajomym – czyli ponadczasowe i uniwersalne zasady bezpieczeństwa.

 1. Ryzykownym i na pewno niepolecanym na pierwszej sesji zachowaniem jest oczekiwanie na dominujacego w pokoju hotelowym z zasłoniętymi oczami.
 2. Unikaj spożywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających. Jeśli osoba dominująca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, rekomendowane jest odwołanie sesji lub jej natychmiastowe przerwanie/zakończenie.
 3. Jako osoba uległa nie musisz godzić się na praktyki, które nie zostały ustalone podczas wcześniejszych rozmów.
 4. Nigdy nie pozwól sobie wmówić, że osoba uległa ma mniejsze lub nie ma wcale praw. Jesteś tak samo ważna/ważny jak osoba dominująca. Masz swoje prawa i masz prawo żądać ich respektowania.
 5. Masz prawo w każdej chwili przerwać stosowaną praktykę lub całą sesję. Nikt nie może Cię zatrzymać, jeśli chcesz wrócić do domu.

IV. Jesteś osobą uległą – czy oznacza to, że “nie masz żadnych praw”?

Bycie osobą uległą, pozwalanie na stosowanie wobec siebie praktyk poniżających, sprowadzanie do roli przedmiotu w trakcie sesji – nie zwalnia dominującego z poszanowania Twojej prywatności poza sesją.
  Pamietaj:
 • Masz prawo oczekiwać akceptacji dla Twoich – osoby uległej – oczekiwań.
 • Masz prawo oczekiwać, że osoba dominująca zawsze będzie przestrzegać wszystkich wcześniejszych ustaleń i określonych przez Ciebie ograniczeń.
 • Złamanie wcześniejszych ustaleń i naruszenie określonych przez Ciebie ograniczeń może wiązać się z sytuacją potencjalnie niebezpieczną dla Twojego zdrowia i życia.

V. Dlaczego czasem lepiej przełożyć, odwołać lub przerwać spotkanie?

 1. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości w zachowaniu osoby, z którą masz odbyć/odbywasz sesję, to dla własnego bezpieczeństwa przełóż/odwołaj/przerwij spotkanie.
 2. Jeśli jesteś początkującą uległą/uległym, pamiętaj, że masz pełne prawo do przełożenia/odwołania/przerwania spotkania. Próby odwiedzenia Cię od tego nie są zgodne z dobrymi praktykami w BDSM.
 3. Zwróć uwagę na reakcje dominującego, które świadczą o słuszności Twojej decyzji o przełożeniu/przerwaniu/odwołaniu sesji:
  1. udowadnianie, że przełożenie/odwołanie/przerwanie spotkania świadczy o “słabości uległości”;
  2. agresywne werbalne wypowiedzi, np. wyzwiska;
  3. szantaż emocjonalny (dokonany, planowany);
  4. groźby i pomówienia.

  Nie reaguj na te uwagi i nie daj się sprowokować do zgody wbrew sobie!

 4. masz też Prawo do przełożenia/odwołania/przerwania spotkania w każdym przypadku rozbieżności między wstępnymi ustaleniami a późniejszym zachowaniem osoby dominującej.

VI. Hasło/słowo/przedmiot bezpieczeństwa – jak zastosować w praktyce?

 1. Na początku sesji ustalamy/potwierdzamy wspólnie hasło/słowo/przedmiot bezpieczeństwa. Najlepiej jeśli jest to słowo/hasło, którego nie zapomnisz, ale jednocześnie nie będzie nazwą żadnego z przedmiotów znajdujących się w pokoju.
 2. Rekomendowane jest ustalenie dwóch takich słów/haseł:
  1. pierwsze słowo/hasło – przerywa wykonywaną przez dominującego w danej chwili torturę;
  2. drugie słowo/hasło – przerywa/kończy całą sesję.
 3. Przy niektórych praktykach BDSM konieczne jest zastosowanie innego rodzaju zabezpieczenia. Zdarza się, że osoba uległa ma zakneblowane usta – wtedy dobrze, żeby trzymała w dłoni przedmiot, który w krytycznym momencie będzie mogła z ręki wypuścić.
 4. Przykładowe słowo/hasło bezpieczeństwa:
  1. [alfacentauri] – STOP;
  2. [czerwony] – STOP, [pomarańczowy] – ZWOLNIJ/cofnij się, [ZIELONY] – ok;

VII. Telefon do przyjaciela w trakcie sesji – przypomnienie zasad.

 1. Przed sesją ustalasz z osobą dominującą, że w jej trakcie może do Ciebie zadzwonić przyjaciel.
 2. Powinnaś/powinieneś ustalić z osobą dominującą, że taki telefon zostanie wykonany, a osoba dominująca ma obowiązek umożliwić Ci odebranie go.
 3. Jeśli dzieje się coś niewłaściwego podczas umówionego telefonu, używasz hasła zagrożenia, które ustaliłaś/ustaliłeś wcześniej. Powinno to być banalnie brzmiące zdanie, np.:” Dokumenty leżą na biurku”.
 4. Osoba po drugiej stronie słuchawki powinna mieć informację, gdzie jesteś, aby ewentualnie móc Ci pomóc.
 5. Musisz pamiętać też o tym, że jeśli umówionego telefonu nie odbierzesz, możesz się liczyć z tym, że zostanie z tego powodu wszczęty niepotrzebny alarm. Dlatego upewnij się, że telefon ma włączony dzwonek i jest łatwo dostępny w trakcie trwania sesji.
 6. Po zakończonej sesji NALEŻY poinformować przyjaciela, że wszystko jest w porządku.